ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

За нас

 Детска градина "Смехоранчета" е създадена на 15.10. 1993г.

Тя е наследник на полудневната детската градина действала в ОУ "Д-р Петър Берон" с. Мирово.

В основата на дейността ù е залегнала идеята за възпитание на децата в дух на традиционни и общочовешки ценности, чрез взаимодействие с родителите.

Първият учител в детската градина е Митра Димова.