ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

Колектив

За обучението и възпитанието на децата се грижат педагози, медицинска сестра и помощно-обслужващ персонал - помощник възпитател, домакин и готвач.