ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

Мисия и визия

 Учителите в детска градина "Смехоранчета" се стремят:

  • Децата да развиват любов и уважение към себе си и към другите;
  • Да се научат на самодисциплина и отговорност, за да станат пълноценни членове на обществото;
  • да развиват индивидуалния потенциал на всяко дете.

Детската градина осигурява на децата условия за:

  • Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
  • Равни права, свобода и сигурност;
  • Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
  • Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност.