ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

Дневен режим

Детска градина "Смехоранчета" предлага целодневна организация на обучението от 07:30 до 18:00 часа.

Организацията на обучението включва основни и допълнителни ситуации, различни видове игри и занимания.