ДГ "Смехоранчета"

Детска градина в село Мирово

"Едно от най-късметлийските неща, които могат да ти се случат, според мен, е да имаш щастливо детство."

                                Агата Кристи

"Най-добрият начин да направите добро за децата е да ги направите щастливи."

                               Оскар Уайлд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ "Смехоранчета" извършва обучение и съзпитание на деца, съобразно с Държавните образователни изисквания и образователните програми, утвърдени и одобрени от МОН.

Колективът на ДГ "Смехоранчета" получава системно разбиране и подкрепа от ръководството на Община Братя Даскалови.

Ползва се със заслуженото доверие и благодарност на родители и общественост за неуморния труд, изпълнен с нежност, грижа и обич към децата. 

Ден след ден, година след година, съхранил традициите и постиженията на дългогодишната история на детското заведение, екипът на детската градина върви напред с нови творчески стремежи в името на едно щастливо детство за децата от областта.