ДГ "Смехоранчета"
Детска градина в село Мирово

Прием

Приема в детската градина се осъществява с писмена молба до Директора, придружена с копие от акт за раждане на детето.

В детската градина се приемат деца целогодишно по желание на родителите и при наличие на свободни места.

Децата се приемат по реда на подаване на документите.

Списък с приетите деца се обявява в последната работна седмица на м. Август.

Одобрените за прием деца постъпват, като ден преди приема родителите предоставят следните медицински документи:

1. Изследване за хелминти на детето.

2. Изследване за патогенни чревни инфекции.

3. Изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

4. Лична здравно-профилактична карта от личен лекар с имунизационния статус и профилактични прегледи на детето.

5. Бележка за контакт с ОЗБ и паразити.

Не се приемат деца с липсващи за възрастта им имунизации задължителни за Република България.